2008 Gran Migjornale

2008 Workshop

2008 Silencis

2008 El Rei Lear

2008 Bombetes i Flors

2007 Menorca

2007 Sentiments

2007 Altres treballs

2006 Gran Migjornale

2006 Galeria espai BM

2005 AB Galeria d'Art

2003 Incívics